Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Sintēzes ielā 2 Mežgarciemā

.

sintezes 2 mezgarciemsCarnikavas novada dome š. g. 22. jūnijā apsitprināja Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamā īpašuma Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1472, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,1657 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1570 - 04.06.2021. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus.

Sagaidi Vasaras saulgriežus ar Carnikavas novada amatierkolektīviem

.

Vasaras saulgriezis FB event21. jūnijā Vasaras saulgriežus Carnikavas novadā sagaidīsim ar amatiermākslas kolektīvu atklātā mēģinājuma priekšnesumiem. No plkst. 19.00 līdz saules rietam Carnikavas parkā un pie Carnikavas Novadpētniecības centra Carnikavas novada pašvaldības kolektīvi piedalīsies atklātajos mēģinājumos dziedot, dejojot, spēlējot!

Carnikava iegūst atzinības zīmi "Ceļā uz Viedo Ciemu"

.

Viedie Coemi 1280x650Š. g. 16. jūnijā pirmo reizi Latvijā paziņoti 12 Latvijas ciemi un kopienas, kas ieguvuši atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems”. Rezultātu paziņošana norisinājās 16. jūnijā tiešsaistes pasākumā "Viedie ciemi – dzīvā bibliotēka", kurā piedalījās organizatori, žūrijas locekļi un atzinības zīmes pretendenti kopā ar savām kopienām!
Share on Facebook Tweet