Drukāt

Domes lēmumi par aizsargdambju rekonstrukciju

17.08.2011. Par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaisti plūdu risku novēršanai Carnikavas novada teritorijā

21.09.2011. Par būves "Sūkņu stacijas un aizsargdambja rekonstrukcija" Dzērveņu ielā 2, Gaujā, Carnikavas nov., būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

21.09.2011. Par būves „Aizsargdambja un saistīto inženierbūvju rekonstrukcija, divu sūkņu staciju izbūve" Pretplūdu aizsargdambis, Carnikavas nov., būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

21.09.2011. Par būves „Sūkņu stacijas un inženierbūvju rekonstrukcija" Kļavu ielā 12, Carnikavā, Carnikavas nov. būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

21.09.2011. Par būves „Krasta stiprinājumu izveide" Laivu ielā 12, Carnikavā, Carnikavas nov., būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

21.09.2011. Par būves „Sūkņu stacijas rekonstrukcija" Sūkņu stacija Carnikava, Carnikavas nov., būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

02.11.2011. Par būves „Būnu izbūve z/g „Jomas" un Atpūtas ielā 20" Carnikavā, Carnikavas novadā, būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

02.11.2011. Par būves „Būnu rekonstrukcija z/g „Titkāni"" Carnikavā, Carnikavas novadā, būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

02.11.2011. Par būves „Gaujas ciema pretplūdu aizsargdambja un saistīto inženierbūvju izbūve" Gaujā, Carnikavas novadā, būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

02.11.2011. Par būves „Jaunzemnieku pretplūdu aizsargdambja un saistīto inženierbūvju izbūve" „Jaunzemnieki", Carnikavā, Carnikavas novadā, būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

02.11.2011. Par būves „Poču pretplūdu aizsargdambja un saistīto inženierbūvju izbūve" „Poči", Carnikavā, Carnikavas novadā, būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

02.11.2011. Par būves „Siguļu ciema pretplūdu aizsargdambja un saistīto inženierbūvju izbūve" Siguļos, Carnikavas novadā, būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

21.12.2011. Par esošo pretplūdu pasākumu inženierbūvju (dambju un sūkņu staciju) rekonstrukciju Carnikavā, Gaujā un krasta stiprinājumu izveidi Gaujā pie Carnikavas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm būvniecības ieceres (turpmāk – būvniecības iecere) publiskās apspriešanas rezultātiem

18.01.2012. Par būves „Kaķu aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve" Gaujā, Carnikavas novadā būvniecības ieceres (turpmāk – būvniecības iecere D-9 un SS-7) publiskās apspriešanas rezultātiem

18.01.2012. Par būves „Poču pretplūdu aizsargdambja un saistīto inženierbūvju izbūve" „Poči", Carnikavā, Carnikavas novadā būvniecības ieceres (turpmāk – būvniecības iecere D-8) publiskās apspriešanas rezultātiem

18.01.2012. Par būves „Siguļu ciema pretplūdu aizsargdambja un saistīto inženierbūvju izbūve" Siguļos, Carnikavas novadā būvniecības ieceres (turpmāk – būvniecības iecere D-4) publiskās apspriešanas rezultātiem

18.01.2012. Par būves „Būnu izbūve z/g „Jomas" un Atpūtas ielā 20" Carnikavā būvniecības ieceres (turpmāk – būvniecības iecere B-1) publiskās apspriešanas rezultātiem

18.01.2012. Par būves „Jaunzemnieku pretplūdu aizsargdambja un saistīto inženierbūvju izbūve" „Jaunzemnieki", Carnikavā, Carnikavas novadā būvniecības ieceres (turpmāk – būvniecības iecere D-7) publiskās apspriešanas rezultātiem

18.01.2012. Par būves „Gaujas ciema pretplūdu aizsargdambja un saistīto inženierbūvju izbūve" Gaujā, Carnikavas novadā būvniecības ieceres (turpmāk – būvniecības iecere D-5) publiskās apspriešanas rezultātiem

18.01.2012. Par būves „Būnu rekonstrukcija z/g "Titkāni" Carnikavā, Carnikavas novadā būvniecības ieceres (turpmāk – būvniecības iecere B-2) publiskās apspriešanas rezultātiem

21.08.2013. Par projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" pieteikuma grozījumu

21.08.2013. Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Carnikavas novada plūdu riska novēršanas būvēm

18.09.2013. Par pašvaldības projektā "Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" paredzētās darbības akceptēšanu

Share on Facebook Tweet