Drukāt

10.maijā veiksmīgi norisinājās piekrastes gājēju ceļa “Jūrtaka” informatīvais seminārs ar takas marķēšanas atklāšanu

jurtakas markesanaŠ.g. 10.maijā Carnikavas Novadpētniecības centrā veiksmīgi norisinājās piekrastes gājēju ceļa “Jūrtaka” informatīvais seminārs ar noslēguma aktivitāti – takas marķēšanu. Interesentiem bija iespēja uzzināt detalizētāku informāciju par piekrastes gājēju ceļu “Jūrtaka” un tā aktualitātēm, gājēju ceļā pieejamiem apskates objektiem, dabas parka “Piejūra” izziņas un atpūtas iespējām, kā arī Latvijas robežas tūrisma ceļu 1836 aktualitātēm un piedāvātajiem pārgājieniem.
Prezentācijās tika izklāstīta projekta gaita, partneru pieredze marķēšanā, uzņēmēju iesaistē kā arī Vidzemes piekrastē plānotās aktivitātes. Kājāmgājēju ceļš vietējā mērogā tiek popularizēts ar vārdu “Jūrtaka”, savukārt starptautiskā mērogā šo posmu atpazīs ar apzīmējumu “E9”, kas ir Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršruts no Portugāles līdz Igaunijai. Marķējumos tiek izmantota zilā un baltā krāsa un šajā gadā plānots nomarķēt visus Latvijas un Igaunijas posmus.

Noslēgumā visi dalībnieki devās dabā, lai atklātu takas marķēšanu – tika uzstādīta informatīvā zīme uz Carnikavas gājēju un velosipēdista tilta (Carnikavas pusē), kā arī informatīvais stabs un marķējumi uz kokiem Carnikavas pludmalē – topošās promenādes noslēgumā pludmalē priekškāpā.


V. Pastare

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu: EUR 926 277,13, projekta partneru līdzfinansējums: EUR 163 460,67. Programmas mājaslapa: www.estlat.eu, oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu, oficiālā Jūrtakas maršruta vietne: www.coastalhiking.eu.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Jurtaka visi logo new