Drukāt

Pabeigti darbi pie koka takas Garciemā

garciema taka ar logoPlānotajā laikā noslēgusies gājēju takas uz jūru Garciemā būvniecība, kas noritēja projekta “Jūrtaka – Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” ietvaros. Kopējās takas izmaksas ir 56806,19 eiro (bez PVN) un būvdarbus veica SIA “RST Skrūvpāļi”.
 
Jau rakstījām, ka takas izbūve minētā projekta ietvaros veikta, lai maršruta “Jūrtaka” pārgājiena dalībnieki un iedzīvotāji varētu brīvi pārvietoties pa projektā atzīmēto maršrutu un izmantotu vienu taku ejot uz jūru, tādējādi mazinot antropogēno slodzi dabas parkā un aizsargātu biotopus.
 
Taka no Aizvēju ielas līdz jūrai ir apmēram 650 m gara un visā tās posmā mainās takas augstuma līmenis, sekojot dabīgajam reljefam. Jaunā taka dabīgi iekļaujas dabas parka gleznainajā apvidū un ir ērta pastaigām un nokļūšanai līdz jūrai.
 
Augstāk minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.