Drukāt

Uzlabos “Piejūras” dabas parka aizsardzību un infrastruktūru

.

Mezs 800Eiropas Komisija ir apstiprinājusi LIFE+ programmas projektu, kura ietvaros iecerēts īstenot dažādas aktivitātes, lai uzlabotu dabas parka "Piejūra" aizsardzību un izmantošanu – veicot esošā stāvokļa novērtējumu, izstrādāt dabas aizsardzības plānu, izveidot vairākus infrastruktūras objektus, informēt sabiedrību u.c.
 
Jauna dabas aizsardzības plāna izstrāde Piejūras dabas parkam ir ļoti nepieciešama, lai šajā teritorijā būtu iespējams izveidot un ar atbildīgajam institūcijām saskaņot iedzīvotājiem tik nepieciešamo infrastruktūru – celiņus, pieejas jūrai, atpūtas vietas, stāvlaukumus. Bez šāda saskaņojuma pašvaldība nav tiesīga veidot minēto infrastruktūru.
 
Šis projekts, kurā Carnikavas novads ir vadošais partneris, tiek īstenots sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Rīgas domi, Saulkrastu novada pašvaldību un biedrību "Baltijas krasti". To paredzēts pabeigt līdz 2020. gadam.
 
logo life 1