Drukāt

Dabas parkam “Piejūra” veltītajā LIFE CoHaBit projektā iesaistītie vērtē jau paveikto un spriež par darāmo

.

Seminars Uzruna 800 iŠī gada 9. augustā Carnikavā pozitīvā gaisotnē norisinājās LIFE CoHaBit projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra"" informatīvais seminārs un projekta uzraudzības grupas sanāksme. 
 
Semināru atklāja Carnikavas novada domes, kas ir galvenais šī projekta partneris, priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
LIFE projektu vadītāja Carnikavas novada pašvaldībā Gundega Ulme iepazīstināja semināra dalībniekus ar LIFE CoHaBit „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra"" projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī projekta komunikācijas stratēģiju.
 
Semināra turpinājumā biedrības „Baltijas krasti" vides eksperte Brigita Laime prezentēja projektā paredzētās biotopu saglabāšanas un atjaunošanas aktivitātes. Savukārt biedrības „Baltijas krasti" projektu vadītāja Agnese Jeņina vēstīja par ārvalstu pieredzi LIFE projektu īstenošanā un ieguvumiem no biotopu apsaimniekošanas pasākumiem.
 
LIFE CoHaBit projekta uzraudzības grupas sanāksmē klātesošie vērtēja projektā jau sasniegto un turpmākās plānotās projekta aktivitātes, kā arī apsprieda uzraudzības grupas komunikāciju stratēģiju.
 
Uzraudzības grupas sanāksmē piedalījās Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas LIFE atbalsta vienības vecākā eksperte Līga Baumane, SIA „Rīgas meži" Mežsaimniecības daļas vadītājs Jānis Ģērmanis, Zemkopības ministrijas Meža departamenta vecākā referente Daiga Zute, AS „Latvijas Valsts meži" Rietumvidzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vilmārs Katkovskis, Rīgas brīvostas Vides dienesta vadītājs Vilis Avotiņš, Pašvaldības aģentūras Carnikavas Komunālserviss direktora vietnieks Lauris Bernārs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Dace Bērziņa, biedrības „Kalngalieši" valdes priekšsēdētāja Gunita Dzene un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas vecākā eksperte Lauma Krišāne, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vecākā referente Laura Seile, kā arī visu projekta partneru pārstāvji.
 
G. Ulme
 
Vairāk informācijas par LIFE CoHaBit projektu:
dabasparkspiejura.lv
facebook.com/dabasparkspiejura
twitter.com/DPiejura
 
Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra"" tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.
LIFE Co Ha Bit visi logo