Drukāt

Sanāksmē spriež par dabas parka “Piejūra” Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

.

LIFE semibnars 422828. maijā Carnikavā noritēja Eiropas Savienības programmas LIFE projekta “LIFE CoHaBit: Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (Natura 2000 vieta) Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās projektā iesaistītie eksperti.

Tikšanās laikā Latvijas Dabas fonda pārstāve izklāstīja plāna izstrādes mērķus, termiņus un etapus, savukārt Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ināra Stalidzāne iepazīstināja ar Teritorijas plānojumu. Tāpat notika aktīva viedokļu un pieredzes apmaiņa starp vides ekspertiem un pašvaldības darbiniekiem, savukārt 20. jūnijā iedzīvotāji, īpaši zemju īpašnieki, aicināti piedalīties un iesaistīties informatīvā sanāksmē, kurā tiks spriests par dabas aizsardzības plāna izstrādi. Sanāksmes norises vieta – Novadpētniecības centrs (Jomas iela 7).

Projekta ietvaros tiks atjaunots dabas aizsardzības plāns un īstenoti praktiski kāpu un mežu biotopu apsaimniekošanas pasākumi, tādā veidā mazinot antropogēno jeb cilvēka radīto noslodzi dabas parkā.

Projekts „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra”” tiek realizēts Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros, finansiāli to atbalsta arī Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.
 

Vairāk par projektu:
Dabas parks "Piejūra" mājaslapā
Facebook
Twitter

Logo rinda Life