Drukāt

LIFE CoHaBit projekta uzraudzības grupa Carnikavā spriež par aktivitāšu monitoringu un turpmāk veicamajiem darbiem

.

LIFE Piejura 715218. septembrī Carnikavas novada domes Alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis” aizvadīta otrā uzraudzības grupas sanāksme projekta "LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra"" ietvaros.

Sanāksmē piedalījās projekta uzraudzības grupā deleģētie pārstāvji, kā arī visi projekta partneri – Carnikavas novada dome, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība “Baltijas Krasti”.

Sanāksmi atklāja Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska, kas uzrunā akcentēja projekta vērtību un nozīmīgumu ilgtermiņā. Sanāksmes laikā projekta vadošā partnera – Carnikavas novada domes, LIFE CoHaBit projekta vadītāja Gundega Ulme uzraudzības grupai izklāstīja projekta ieviešanas progresu dabas parkā “Piejūra” – gan Carnikavas, gan Rīgas administratīvajās teritorijās.

Monitoringa koordinatore, “Dabas aizsardzības pārvaldes” eksperte Daina Bojāre uzraudzības grupu iepazīstināja ar projekta monitoringa vadlīnijām, kas ļaus novērtēt projektā veikto biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmi uz sugu un biotopu aizsardzības stāvokli. Sanāksmes noslēgumā G. Ulme iepazīstināja klātesošos ar tuvākajiem plānotajiem darbiem.

Svarīgi, ka projekta uzraudzības grupas sanāksmē kopīgi tika diskutēts par veidu, kā informēt sabiedrību par dabas parkā notiekošajiem darbiem. Pieredze rāda, ka, uzsākot pelēko un mežaino kāpu atjaunošanas darbus, to ietvaros veicot arī kokaudzes retināšana un lauču veidošanas darbi, nepieciešams intensīvi informēt sabiedrību par veicamo darbu nozīmi. Tāpat svarīgi jau tagad lemt par projekta rezultātu monitorēšanu arī pēc projekta īstenošanas, kā arī nepieciešamību virzīt un attīstīt ideju par pastāvīgu dabas parka administrāciju.

Kopā uzraudzības grupas sanāksmē piedalījās 17 dalībnieku no dažādām institūcijām: Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas, SIA “Rīgas meži", AS “Latvijas valsts meži", Rīgas brīvostas Vides dienesta, pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss”, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes, biedrības “Kalngalieši", Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta.

Projektu LIFE15 NAT/LV/000900 "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā Piejūra (LIFE CoHaBit)" kopš 2016. gada septembra īsteno Carnikavas novada pašvaldība kopā ar Rīgas domes pilsētas attīstības departamentu, Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un biedrību "Baltijas krasti" ar Eiropas Komisijas atbalstu un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) līdzfinansējumu.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2020. gadam, tā kopējās izmaksas ir 970 067 EUR, Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums – 582 041 EUR, līdzfinansējums – 388 026 EUR. Līdzfinansējumu nodrošina LVAFA un projekta partneri: Carnikavas novada pašvaldība, Rīgas domes pilsētas attīstības departaments, DAP un biedrība "Baltijas krasti".

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:
dabasparkspiejura.lv
facebook.com/dabasparkspiejura/
twitter.com/DPiejura

LIFE Co Ha Bit visi logo

Share on Facebook Tweet