Aicina darba devējus piedāvāt darbu jauniešiem pieredzes iegūšanai

.

NVA logoNodarbinātības valsts aģentūra (NVA), īstenojot Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu "Pirmā darba pieredze jaunietim", aicina darba devējus Carnikavas novadā būt atsaucīgiem un piedāvāt darbavietas 18 līdz 29 gadus veciem jauniešiem tik nozīmīgās pirmās darba pieredzes gūšanai.


Prasības un ieguvumi darba devējiem:
- var pieteikties komersanti, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi;
- NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim;
- pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā dotāciju - 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti - 240 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti - 200 eiro);
- darba devējam jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai, kas nav mazāks par valstī noteikto minimālo algu;
- darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas;
- NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);
- vienreizēja dotācija (līdz 50 euro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu (ja nepieciešams);
- pielāgojumu darba vietai jauniešiem ar invaliditāti sedz līdz 711 euro;
-  darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas;
- darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākuma mērķa grupa: jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē (turpmāk – jaunieši), un atbilst šādiem kritērijiem:
- ir iegūta profesionālā vai augstākā izglītība; 

- ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”);

-  pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai ir strādājuši, bet ne vairāk kā 12 mēnešus (kopējais darba stāžs).

Pieteikumus iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē līdz 2015. gada 19.februārim.

Pieteikuma forma atrodama NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776.

Atbildīgā par pasākumu NVA Siguldas filiāles projekta koordinējošais eksperts Iveta Ivanova; tālrunis 67870997, 25685857.
Share on Facebook Tweet