Skrējiena "Stirnu buks" organizatori lūdz neaiztikt trašu marķējuma zīmes

.

Bulta28. un 29. martā novadā notiek taku skrējiena "Stirnu buks" trašu marķēšana. Tā ir saskaņota ar Dabas aizsardzības pārvaldi, dabai netiek nodarīts kaitējums un uzreiz pēc sacensībām marķējums tiks rūpīgi noņemts, savākts un aizvests.

Diemžēl jau dažas stundas pēc trases iezīmēšanas Gaujas labajā krastā un pie Garezeriem izvietotais marķējums ir noņemts.

Organizatori lūdz novada iedzīvotājus un viesus  būt saprotošiem un neaiztikt trases marēķējuma zīmes.