Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Sintēzes ielā 2, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1472, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1570, 1,1657 ha platībā.
Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 7, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1596, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1575, 0,4192 ha platībā.
Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja iela 5, Mežgarciems

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1600, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1576, 0,4265 ha platībā.
Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 4, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 4, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1601, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1572, 1,0562 ha platībā.
Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 3, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1602, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1577, 0,625 ha platībā.
Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja iela 2, Mežgarciems

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 2, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1599, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1571, 0,9867 ha platībā.
Share on Facebook Tweet