Drukāt

Iespēja iesniegt priekšlikumu pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par vairākiem saistošo noteikumu projektiem, kuri šobrīd tiek izstrādāti un par kuriem tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 19. martā. 

Iesniedz priekšlikumus līdz šī gada 18. marta plkst. 12.00 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Grozījumi Carnikavas novada domes 31.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/51 "Kārtība kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē Riekstiņš"

- Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā

- Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība Carnikavas novada pašvaldībā

- Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 23.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”

 

IESNIEDZ PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM: ŠEIT