Drukāt

Iespēja iesniegt priekšlikumu pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerbonisNovada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kuri šobrīd tiek izstrādāti un par kuriem tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 18. februārī.

Priekšlikumi jāiesniedz līdz šī gada 17.februāra plkst. 16.00.

Saistošo noteikumu projekti:

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā

Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā

IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM

Share on Facebook Tweet