Drukāt

Iespēja iesniegt priekšlikumu pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerbonisNovada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kuri šobrīd tiek izstrādāti un par kuriem tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 22. aprīlī.

Priekšlikumi jāiesniedz līdz šī gada 21. aprīļa plkst. 12.00.

Saistošo noteikumu projekti:

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Carnikavas novadā

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/14 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā"

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2010/10 "Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi"

IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM

Share on Facebook Tweet