Drukāt

Iespēja iesniegt priekšlikumu pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerbonisNovada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kuri šobrīd tiek izstrādāti un par kuriem tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 17. jūnijā.

Priekšlikumi jāiesniedz līdz šī gada 16. februāra plkst. 12.00.

Saistošo noteikumu projekti:

Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā

Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"

IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM