Drukāt

Iespēja iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas novada gerbonis 800Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas šobrīd tiek izstrādāts un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 23. martā.
 
Iesniedz priekšlikumus līdz šī gada 22. marta plkst. 12.00 par šādu saistošo noteikumu projektu:
 
Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 20.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/32 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā"
 
Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot šo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM