Drukāt

Iespēja iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas šobrīd tiek izstrādāts un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 16. decembrī.

Iesniedz priekšlikumus līdz šī gada 15. decembra plkst. 12.00 par šādu saistošo noteikumu projektu:

Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi"

Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot šo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM
 

Share on Facebook Tweet