Drukāt

Iespēja iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerbonis vjaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 20. janvārī.
 
Iesniedz priekšlikumus līdz šī gada 19. janvāra plkst. 12.00 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:
 
Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 03.jūlija saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/11 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"
 
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/__ "Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
 
Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot šo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM