Drukāt

Līdz 20. oktobrim var iesniegt priekšlikumu pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu, kurš šobrīd tiek izstrādāts un par kuru tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 21. oktobrī.
 
Priekšlikumi jāiesniedz līdz šī gada 20. oktobra plkst. 12.00.
 
Saistošo noteikumu projekts:
 
Grozījumi Carnikavas novada domes 03.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/11
"Carnikavas novada pašvaldības nolikums"
 
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM