Drukāt

Iespēja iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 20. aprīlī.
 
Iesniedz priekšlikumus līdz šī gada 18. aprīlim plkst. 17.30 šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

Par rakšanas darbu veikšanu Carnikavas novadā

Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"
 
Iesniedz priekšlikumus līdz šī gada 19. aprīlim plkst. 12.00 šādam saistošo noteikumu projektam:
Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/12 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām"
 
Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot zemāk esošo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM