Drukāt

Iespēja janvārī iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas šobrīd tiek izstrādāts un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 18. janvārī.
 
Iesniedz priekšlikumus līdz šī gada 17. janvāra plkst. 12.00 par šādu saistošo noteikumu projektu:
 
Grozījumi Carnikavas novada domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/23 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai"
 
Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot šo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM