Drukāt

Iespēja martā iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 22. martā.
 
 
Iesniedz priekšlikumus līdz šī gada 20. marta plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:
 
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2017/__ „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Carnikavas novadā"
 
Grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi"
 
Iesniedz priekšlikumus līdz šī gada 21. marta plkst. 12.00 par šādu saistošo noteikumu projektu:
Grozījumi Carnikavas novada domes 2013. gada 3. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/1 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"
 
Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot šo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM