Drukāt

Iespēja jūlijā iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 19. jūlijā.
 
Iedzīvotāji līdz šī gada 17. jūlija plkst. 17.30 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus šādiem saistošo noteikumu projektiem:
 
Grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/12 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām"
Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"
 
Grozījums Carnikavas novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 2010/10 "Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi"
 
 
Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot zemāk esošo saiti:
 
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM