Drukāt

Iespēja līdz 20. maijam iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas šobrīd tiek izstrādāts un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 22. maijā.

Priekšlikumus var iesniegt līdz šī gada 20. maija plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”
Grozījumi Carnikavas novada domes 2014.gada 21.maija saistošajos noteikumos Nr.SN/2014/10 “Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā”
Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot zemāk esošo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM