Drukāt

Iespēja līdz 16. septembrim iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šā gada 18. septembrī.
 
Priekšlikumus var iesniegt līdz šā gada 16. septembra plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:
Saistošie noteikumi "Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu" jaunā redakcijā
Saistošie noteikumi "Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi"