Drukāt

Iespēja līdz 21. oktobrim iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šā gada 23. oktobrī.
 

Priekšlikumus var iesniegt līdz šā gada 21. oktobra plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Saistošie noteikumi par izglītojamo transporta nodrošinājumu un braukšanas maksas atvieglojumiem
Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 “Carnikavas novada pašvaldības nolikums”

Iesniegt savus priekšlikumus var, izmantojot zemāk esošo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM