Drukāt

Iespēja līdz 19.novembrim iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šā gada 20. novembrī.

Priekšlikumus var iesniegt līdz šā gada 19. oktobra plkst. 16.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Grozījumi Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 “Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2009. gada 20. maija saistošajos noteikumos Nr. 2009/6 “Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2010/2 „Saistošie noteikumi par specializētā tūristu transportlīdzekļa izmantošanas un reģistrācijas nosacījumiem Carnikavas novadā”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2010/5 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 2011/11 “Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi”

“Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 18.septembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/38 “Saistošie noteikumi par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novadā””

Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 16. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/8 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Carnikavas novadā”

Grozījums Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/2 “Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2017. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/6 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Carnikavas novadā”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2017. gada 20. septembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/13 “Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/2 “Par kārtību, kādā izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/10 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Carnikavas novada pašvaldībā”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/20 „Carnikavas sporta kompleksa sabiedriskās kārtības noteikumi”

Iesniegt savus priekšlikumus var, izmantojot zemāk esošo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM