Drukāt

Iespēja līdz 20.janvārim iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāts un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 22. janvārī.

Priekšlikumus var iesniegt līdz šī gada 20. janvāra plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Grozījumi Carnikavas novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 2010/10 “Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi

Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”
 

Iesniegt savus priekšlikumus var, izmantojot zemāk esošo saiti:

IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM