Drukāt

Iespēja līdz 18. maijam iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šā gada 20. maijā.
 
Priekšlikumus var iesniegt līdz šī gada 18. maija plkst. 17.30 par šādiem saistošajiem noteikumu projektiem:

"Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/20 "Carnikavas sporta kompleksa sabiedriskās kārtības noteikumi""

"Grozījumi Carnikavas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2010/2 "Saistošie noteikumi par specializētā tūristu transportlīdzekļa izmantošanas un reģistrācijas nosacījumiem Carnikavas novadā""

"Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā""

Iesniegt savus priekšlikumus var, izmantojot zemāk esošo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM