Drukāt

Iespēja līdz 20. jūlijam iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šā gada 22. jūlijā.

Priekšlikumus var iesniegt līdz šī gada 20. jūlija plkst. 17.30 par šādiem saistošajiem noteikumu projektiem:

“Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā””

Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Carnikavas novadā

Iesniegt savus priekšlikumus var ŠEIT.

Share on Facebook Tweet