Drukāt

Iespēja līdz 26. oktobrim iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šā gada 28. oktobrim.

 
Priekšlikumus var iesniegt līdz šā gada 26. oktobrim plkst. 17.30 par šādu saistošo noteikumu projektu:
 
Grozījumi Carnikavas novada domes 2014.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"

Iesniegt savus priekšlikumus var ŠEIT.