Drukāt

Iespēja līdz 26. aprīlim iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par kuriem tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šā gada 28. aprīlī.


Priekšlikumus var iesniegt ŠEIT līdz šā gada 26. aprīļa plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:
“Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā"

"Grozījumi Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums""