Drukāt

Līdz 4. jūnijam iespēja iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas šobrīd tiek izstrādāts un par kuru tiks pieņemts lēmums domes sēdē.

Priekšlikumus var iesniegt ŠEIT līdz šā gada 4. jūnija plkst. 14.30 par šādu saistošo noteikumu projektu:

Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā”