Drukāt

Arī šopavasar Gaujā ielaisti ap trim miljoniem nēģu mazuļu

.

Negi 6Lai papildinātu nēģu krājumus, pagājušajā nedēļā Carnikavas novada pašvaldības policijas pārstāvji sadarbībā ar zivju audzētavas „Brasla" speciālistiem Gaujas upē posmā no Siguldas līdz Murjāņiem ielaida aptuveni trīs miljonus nēģu mazuļu. Carnikavas novada pašvaldība nēģu mazuļu atražošanai šogad bija atvēlējusi 5157 eiro.
 
Šī gada sākumā rūpes par nēģu populācijas atjaunošanu ieguvušas vēl lielāku nozīmi, jo kopš februāra Carnikavas nēģi – gan svaigie, gan pārstrādātie – ir iekļauti Eiropas Savienības nacionālo produktu reģistrā un tiem piešķirta kvalitātes zīme "Aizsargāta ģeogrāfiskas izcelsmes norāde".
 
Nēģu kāpuru mākslīgā pavairošana un ielaišana Gaujā notiek jau trešo gadu pēc kārtas. Tā tiek īstenota par līdzekļiem, kurus pašvaldība iepriekšējā gadā ir ieņēmusi no novada zvejniekiem par zvejas tiesību iznomāšanu. Tādējādi pašvaldība rūpējas, lai Carnikavas novadam raksturīgo nēģu zveju varētu saglabāt un attīstīt arī nākotnē.
 
Nēģu slaukšanas process, lai pēc tam mākslīgi pavairotu nēģu kāpurus, notika maijā. Pēc tam ikri nepilnu mēnesi attīstījās inkubatorā – tā sauktajās Veita pudelēs, līdz tie nobrieda līdz stadijai, kad izšķīlušies kāpuri ir spējīgi ierakties smiltīs. Pavisam šogad ielaišanai Gaujas smilšainajos piekrastes ūdeņos tika nodoto 22 litri nēģu kāpuru, kas saskaņā ar aplēsēm ir ap trim miljoniem nēģu mazuļu.
 
Zivjaudzētava „Brasla" nēģus slaukšanai iegādājas no Carnikavas novada zvejniekiem, un tās vadītājs Jānis Balodis uzteica labo sadarbību un sapratni ar Carnikavas novada zvejniekiem, kā arī mūsu zvejnieku tālredzību, domājot par nēģu nozvejas nākotni.
 
Attēlā: Zivjaudzētavu „Kārļi" un „Brasla" vadītājs Jānis Balodis Carnikavas novada pašvaldības policijas pārstāvjiem E. Klindžānei un D. Beļinovam nodod divus konteinerus ar aptuveni trim miljoniem nēģu kāpuru.
 
Negi 2
 
Ielaistie nēģu kāpuri trīs gadus pavadīs upē, pēc tam migrēs uz jūru, kur barosies vēl pāris gadu, bet pēc tam atgriezīsies nārstot Gaujā. Nēģi pieaug aptuveni 6 – 7 gadu laikā.
 
Paldies Siguldas novada pašvaldības policijai par atbalstu šajā notikumā!
 
I.Cerbule
 
Negi 4
 
Negi 8
 
Negi 9
 
Negi 10
 
Negi 13
 
Negi 11
 
Negi 14
Share on Facebook Tweet