Drukāt

1. augustā Gaujā sākas nēģu zvejas sezona, aicina motorizēto peldlīdzekļu vadītājus braukt piesardzīgi

.

Murdi gaujaŠodien Carnikavas novada zvejniekiem ir nozīmīga diena, jo 1. augustā sākas jaunā nēģu zvejas sezona, kas ilgs līdz 2019. gada 1. februārim.

Nēģu zvejas tradīcijas novadā turpina astoņas komercsabiedrības un individuālie komersanti – SIA"Grif 93", SIA "Leste", IK "Zuteris", IK "Linumi", SIA "Zibs", IU "Gundegas IP", IK "Harijs Lūsis", SIA "Krupis" –, kas Gaujā lejpus Carnikavas dzelzceļa tiltam ievietojuši kopā 121 nēģu murdu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par nēģu zvejas rīku limitu.

Līdz ar licencēto zvejnieku izvietotajiem murdiem, Gauja posmā no Carnikavas dzelzceļa tilta līdz ietekai jūrā top vienlaikus gan par zvejnieku darba vietu, gan atpūtas vietu peldētājiem, makšķerniekiem un kuģotājiem, tāpēc Carnikavas novada pašvaldības policija lūdz visus ievērot citam cita tiesības.

Kuģotājiem, kuru peldlīdzekļi ir aprīkoti ar motoriem, īpaši jāņem vērā, ka braukšana lielā ātrumā rada viļņošanos un draudu peldētājiem, makšķerniekiem un zvejniekiem. Diemžēl 2017. gadā tika konstatēti vairāki gadījumi, kad ātri braucoši kuģošanas līdzekļi sabojāja zvejas rīkus un nopietni apdraudēja peldētājus.

Tāpēc Pašvaldības policija atgādina “Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos", kuros teikts, ka kuģošanas līdzekļa vadītājam ir pienākums veikt visus pasākumus, lai nodrošinātu kuģošanas drošību, jo īpaši novēršot cilvēka dzīvības un veselības apdraudējumu, citu kuģošanas līdzekļu kuģošanas drošības apdraudējumu, tai skaitā sadursmes un ūdens satiksmes negadījumus un kaitējumu videi, krasta objektiem vai infrastruktūrai.
Share on Facebook Tweet