Domes vadība

Vārds uzvārds Amats Kontakti
     
     
raimonds garenciks 2019
Raimonds
Garenčiks
Pašvaldības
izpilddirektors
Tālr. 67992242, 29221475

Administratīvā nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
lubova petrovska 2019
Ļubova Petrovska
Nodaļas vadītāja Tālr. 67993545, 28317909
dzintra birze 2019
Dzintra Birze
Vecākā lietvede Tālr. 67993545, 20237580
darta zalkalne 2019
Dārta Zaļkalne
Lietvede Tālr. 67993545
guntis jakobsons 2019
Guntis Jākobsons
Saimniecības pārzinis Tālr. 26121586
brigita pukse 2019
Brigita Pukse
Arhivāre Tālr. 67993418; 20235119

Administratīvā komisija

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Ilze Žīgure Komisijas sekretāre Tālr. 27806111

Attīstības un plānošanas nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
vilis zinkevics 2019
Vilis Zinkevičs
Vadītājas vietnieks
Tālr. 67992362, 29160310
inese kina 2019
Inese Kīna
Attīstības speciāliste
Tālr. 67992362, 20232807
kaspars steinbergs 2019
Kaspars Šteinbergs
Attīstības speciālists
Tālr. 67992362, 26896755
gundega ulme 2019
Gundega Ulme
"Life" projekta vadītāja
Tālr. 67992362
Sandra Voskāne Projekta "LIFE CoHaBit" eksperte sabiedrisko attiecību jomā
Tālr. 67992362
Jānis Kravalis Lauku attīstības konsultants Tālr. 27763321

Bāriņtiesa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
ineta stasjule 2019
Ineta Stasjule
Priekšsēdētāja
Tālr. 67993787, 28633407
natalja jefremova 2019
Nataļja Jefremova
Priekšsēdētājas vietniece Tālr. 67993787
nataļ
inga reimane 2019
Inga Reimane
Sekretāre Tālr. 67993787, 25433029

Bibliotēka

Vārds uzvārds Amats Kontakti
ilze ezermale 2019
Ilze Ezermale
Vadītāja
Tālr. 67993181, 29505867
ilze gruzdina 2019
Ilze Gruzdiņa
Bibliotekāre Tālr. 67993181

Būvvalde

Vārds uzvārds Amats Kontakti
ainars grikmanis 2019
Ainārs Grikmanis
Vadītājs Tālr. 67993428, 27878190
Zintis Varts
Zintis Varts
Teritorijas plānotājs Tālr. 67993428, 20237346
andris jakobsons 2019
Andris Jākobsons
Būvinspektors Tālr. 67993428, 27839720
martins strazds 2019
Mārtiņš Strazds
Arhitekts Tālr. 67993428, 26395488
dina daugaviete 2019
Dina Daugaviete
Nekustamā īpašuma speciāliste Tālr. 67993388, 20236813
maija geidane 2019
Maija Geidāne
Ainavu arhitekte
Tālr. 26156859

Carnikavas Komunālserviss

Vārds uzvārds Amats Kontakti
gunars dzenis foto 2019
Gunārs Dzenis
Direktors Tālr. 67993705, 29154170
lauris bernans 2019
Lauris Bernāns
Direktora vietnieks Tālr. 28378568
 Elīna Klindžāne Juriste, Administratīvās nodaļas vadītāja
Tālr. 29324259
Eva Upesleja Juriste Tālr. 67993705, 29528919
aiva smite 2019
Aiva Šmite
Lietvede-klientu apkalpošanas speciāliste Tālr. 67993705
ivonna deisone 2019
Ivonna Deisone
Personāla speciālists Tālr. 67993705, 27325121
pjotrs spakovs 2018
Pjotrs Špakovs
Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Tālr. 67993705, 29252804
Aivis Šumila Labiekārtošanas
nodaļas vadītājs
Tālr. 67993705, 29296448
martins leitans 2019
Mārtiņš Leitāns
Ceļu un tiltu būvinženieris Tālr. 67993391, 20254045
Edgars Sliede
Edgars Sliede
Vides pārvaldības nodaļas vadītājs Tālr. 67993391, 26466099
Edgars Sliede
Inese Silamiķele
Vides inženiere
Tālr. 67993391
arnis puke 2019
Arnis Puķe
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Tālr. 67993705, 29439225
andris solovjovs 2019
Andris Solovjovs
Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs
Tālr. 26108289
Ivars Jankovskis apgr
Ivars Jankovskis
Elektrosaimniecības nodaļas vadītājs Tālr. 28602007
valdis krampans 2018
Valdis Krampāns
Inženiertehnisko būvju brigadieris
Tālr. 29263677
lidija revele 2019
Lidija Rēvele
Ūdenssaimniecības speciāliste Tālr. 20261555
Ojars Osins
Ojārs Ošiņš
Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Tālr. 67992885, 29330886
ilona zaltane 2019
Ilona Zaltāne
Iepirkumu speciāliste
Tālr. 67993705, 29449423
gunars persis 2019
Gunārs Persis
Siltumtehniķis Tālr. 67993391, 20262008
Dagnija Liepkalne
Dagnija Liepkalne
Vides un darba
aizsardzības speciāliste
Tālr. 67993391, 26467758
ineta bokane 2019
Ineta Bokāne
Komunālo maksājumu
grāmatvede
Tālr. 67992885
Valentīna Liepiņa Kapu pārzine Tālr. 29638837

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola

Vārds uzvārds Amats Kontakti
igors dorins 2019
Igors Doriņš
Direktors Tālr. 29231417

Agneta Volkova Vietniece
Tālr. 27850470

Maija Rumpe-Kazlovska
Lietvede

Carnikavas pamatskola

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Raivis Pauls Direktors
26344247
eva odzina 2019
Eva Odziņa
Vietniece izglītības jautājumos Tālr. 26438896
simona caupala 2019
Simona Čaupala
Vietniece audzināšanas darbā Tālr. 28636429
Guntars Bite Vietnieks saimnieciskajā jomā

Dzimtsarakstu nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Dzintra Vīksne Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
pienākumu izpildītāja
Tālr. 26662567

Finanšu vadības nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti


   
anita snigireva 2019
Anita Snigireva
Vadītājas vietniece,
galvenā grāmatvede
Tālr. 67993591, 28711695
aija andreiko 2019
Aija Andreiko
Vecākā grāmatvede Tālr. 67993591, 26120302
liene sobolovna 2019
Liene Sobolovna
Vecākā
grāmatvede
Tālr. 67993591, 22035524
ilona balode 2019
Ilga Balode
Nekustamā īpašuma nodokļu inspektore Tālr. 67993418, 22044751
dace pundina 2019
Dace Pundiņa
Vecākā grāmatvede Tālr. 25642708
inga jucere 2019
Inga Jučere
Vecākā grāmatvede Tālr. 26536108
irena ozola 2019
Irēna Ozola
Vecākā grāmatvede Tālr. 26180040

Informācijas centrs

Vārds uzvārds Amats Kontakti
janis galakrodznieks 2019
Jānis Galakrodznieks
Konsultants
Tālr. 29326285, 67708443

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
maris lazdins 2019
Māris Lazdiņš
Vadītājs Tālr. 29423659
eduards zviedris 2019
Eduards Zviedris
Informācijas sistēmu administrators
Edgars Indrāns Datorsistēmu un datortīklu administrators Tālr. 28820532

Izglītības nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
aija kalvane
Aija Kalvāne
Vadītāja
Tālr. 26544669
Laura Andrijonoka Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste
Tālr. 28335059

Juridiskā nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
ilona gotharde 2019
Ilona Gotharde
Vadītāja Tālr. 67993388
rita rossoha 2019
Rita Rossoha-Sadoviča
Vadītājas vietniece Tālr. 67993388
evija sefere 2019
Evija Šefere
Juriste-iepirkumu speciāliste
Tālr. 67993388, 25678989
 
agris grinvalds 2019
Agris Grīnvalds
Jurists
Tālr. 67993388
diana curiska 2019
Diāna Čūriška
Juriste Tālr. 28615546

Klientu apkalpošanas centrs

Vārds uzvārds Amats Kontakti
marina ziemele 2019
Marina Ziemele
Speciāliste Tālr. 67993814, 29124828
vita lejniece 2019
Vita Lejniece
Vecākā referente Tālr. 67993814
inga caupala 2019
Inga Čaupala
Vecākā referente Tālr. 67993814, 29840610

Carnikavas Novadpētniecības centrs

Vārds uzvārds Amats Kontakti
olga rinkus 2019
Olga Rinkus
Vadītāja
Tālr. 29128086
Ivars Dimdiņš Speciālists

Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas tālr. 67383734, diennakts tālr. 22006686, e-pasts:

Vārds uzvārds Amats Kontakti
gints dzirkalis 2019
Gints Dzirkalis
Priekšnieks
Tālr. 25626704, 67383734
solvita grinbarte 2019
Solvita Grīnbarte
Priekšnieka vietniece
Tālr.67383734, 22006686
dmitrijs grigorjevs 2019
Dmitrijs Grigorjevs
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
sergejs mardarenko 2019
Sergejs Mardarenko
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
juris baumanis 2019
Juris Baumanis
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
martins jirgensons 2018
Mārtiņš Jirgensons
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
Policija deniss 800
Deniss Beļinovs
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686


Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
helmuts smits 2019
Helmuts Šmits
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
  Lietvedis Tālr. 67383734, 22006686
Jānis Dovmanis
Jānis Dovmanis
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
Nikolajs Miklasevics
Nikolajs Miklaševičs
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686

Pirmskolas izglītības iestāde "Piejūra"

Vārds uzvārds Amats Kontakti
antra krasta 2019
 Antra Krasta
Vadītāja Tālr. 29389606
 Jolanta Skrastiņa  Vietniece izglītības jomā
 Tālr. 22000763
 
 Evija Markova  Kancelejas pārzine
 Tālr. 22000763
 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš”

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Sanita Kronberga Vadītāja 20218486
Ilze Galaniece Vadītājas vietniece izglītības jomā 26583447
Evita Lūkina Kancelejas pārzine 29235459
Sigita Godļevska Medicīnas māsa 28688368
Arvīds Strods Saimniecības pārzinis 26441626

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Jānis Pārums

Sabiedrisko attiecību speciālists Tālr. 26357294
     

Sociālais dienests

Alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis",
Tālr. 67993101, e-pasts:

Brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis"
Tālr. 67903011,  e-pasts:

Vārds uzvārds Amats Kontakti
daiga landsmane 2019
Daiga Landsmane
Vadītāja
Tālr. 67993101, 20243515

Kontaktpersona saziņai personām ar alternatīvo statusu.

Pieņemšanas laiki: pirmdien un ceturtdien 8.00-17.30 (pusdienas pārtraukums 12.00-12.30)

Emma Ivanova


Sociālās palīdzības
organizatore

Tālr. 67993101, 22044198
gunita dzene 2019
Gunita Dzene

Brīvā laika pavadīšanas
centra "Kadiķis" vadītāja

Tālr. 67903011, 20232044
dzintra viksne 2019
Dzintra Vīksne
Sociālā darbiniece
Tālr. 26662567
maruta ivanova 2019
Maruta Ivanova
 Sociālā aprūpētāja
daina mozeiko 2019
Daina Možeiko
Pedagogs dienas centrā
Tālr. 20242308


 

 
edite cipaite 2018
Edīte Čipaite
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Sņežana Pavlova Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Tālr. 20235386

Sporta stratēģijas nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
edvinskrums 2019
Edvīns Krūms
Vadītājs
Tālr. 28662982

Tautas nams "Ozolaine"

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Aija Riba
Aija Riba
Vadītāja
Tālr. 26378644
Gerda Keiša Vietniece
Tālr. 26378644
kristaps taburs 2017
Kristaps Taburs
Vietnieks tehniskajos
jautājumos
Tālr. 28483700
Share on Facebook Tweet